Bytový soubor Triangle

21.11.2016 Bytové domy

Jan Schindler, Ludvík Seko / Schindler Seko architects
/ Soubor vznikl na místě zahrádkářské kolonie. Svah s výhledy na Hrad navazuje na vilovou zástavbu, kde opodál stojí i slavná Müllerova vila.

*

Spoluautoři: Luděk Obal, Martina Bílková, Ines Jorge, Alejandro Flores, Vladimir Vašut, Robert Damec, Petr Synovec

*
Parcela na dohled Pražského hradu je sevřená dvěma městskými tepnami: Střešovickou a Patočkovou ulicí. Bytový soubor Triangle přímo navazuje na vedlejší vilovou zástavbu; typické půdorysy okolních vilek 11 x 22 metrů jsme promítli i do prostorového řešení osmi domů.
Namísto jedné hmoty jsme z menších osmi půdorysných obdélníků vytvořili logickou strukturu s prostorným vnitřním dvorem, která zároveň kopíruje lehce svažitý terén bývalé zahrádkářské kolonie. Domy mají společnou podnož, která ukrývá podzemní parking a dvůr, jež je srdcem celého areálu. Kaskádovitá ortogonální struktura zároveň reflektuje hmotu a postavení protilehlé Hypšmanovy vily z roku 1927.

Areál z uličních pohledů působí kompaktním dojmem, uvnitř jsme pak kladli důraz na vzdušnost vnitřního atria i vzájemnou komunikaci mezi domy. Tomu odpovídá řešení fasád, kde přední fasády jsou výrazně prosklené oproti zadním. U nich jsme pracovali převážně s pásovými okny. Akustika v bytech je vzhledem k blízkosti komunikací řešena osazenými trojskly, vnitřní komfort zajišťují rekuperační jednotky a chlazené stropy. Ve vnitřním provedení je projekt nadstandardně proveden (inteligentní instalace, povrchy a použité materiály).

Také kvůli územní regulaci se investor rozhodl ponechat si většinu bytů ve vlastnictví a pronajímat je. Nejde tedy o klasický developereský projekt, ale v kontextu Prahy o ojedinělý koncept dlouhodobé investice, která rozvíjí dané území. V každém domě je umístěno 4 až 8 bytů, v posledních patrech jsou umístěny celoprosklené penthousy s velkými terasami. V konfiguraci jednotlivých hmot jsme maximálně akcentovali jedinečný výhled na nedaleký Černínský palác a panorama Pražského hradu.

Konstrukce a technologie: kombinace železobetonového stěnového
a skeletového systému, železobetonové stropy, zděné příčky, hliníková okna
s izolačními trojskly, podlahové vytápění, chlazené stropy, nucené větrání
s rekuperací, inteligentní elektroinstalace

Spolupráce: Němec &Polák, Terra Florida, KBK fire, Atelier VIA, Interprojekt odpady, TP3, Jeku, RH Elektroprojekt
Investor: BPD development a.s.
Zastavěná plocha: 8 400 m2
Obestavěný prostor: 46 635 m3
Investiční náklady: 320 mil. Kč

Autorská zpráva
Foto Ondřej Polák

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*