Bytový dům na okraji Prahy

17.08.2018 Bytové domy

Markéta Zdebská, Jan Dobeš, Jana Hajasová / BY architects
/ Patro tvoří poloprůsvitný opar, který zahaluje fasádu s pavlačí. Perforovaný materiál nabízí jemnou intimitu i příjemný polostín.

+

 

 

Kontext

Urbanistická situace má základy již před rokem 1700. Jde o historické jádro původní obce. Barokní kostel vedle zámku, z ostatních domů je nejstarší kovárna, vedle kovárny jsou tři vily významných občanů z doby kolem roku 1900, Sokolovna a kino z let 1900–1930, kino je přestavěno předloni (obaleno plechovými kazetami + přístavek).

Umístění objektu novostavby jasně definuje vztah ke stávajícímu objektu hospody. Svým protáhlým tvarem a ukotvením se k jednomu rohu parcel letmo kopíruje její postoj, a tím se přirozeně stává členem dvora. Zvolený tvar objektu rovněž nabízí usnadnění výstavby a maximální otevřenost stavebního systému.

Koncepce

Zeď definuje a jednoznačně ohraničuje dvůr. Tím podporuje jeho sjednocení. Novostavba je svým umístěním na jihovýchodní hranici pozemku nedílnou součástí této zdi a uzavírá tak jasně svou hmotou dané území. Za zdí dochází ke zřejmé identifikaci k místu.

Intimita je nastavena dle konkrétních potřeb v jednotlivých momentech. Zvolením žádoucích průhledů, umístěním vstupů a případným propojením s vnějším světem umožňuje svobodu ve volbě míry bezpečí a otevřenosti. Cihlová zeď se přirozeně rozestupuje a místy je přerušena skleněnými „vitrínami“ a vstupy. Nabízí tak vizuální kontakt a příjemnou atmosféru kolemjdoucím i uživatelům dvora.

Vztah zdi s novostavbou definuje jasné členění jednotlivých pater. Z uličního pohledu tvoří zeď první podlaží objektu, a vytváří tak pevný sokl podlaží druhému.

Obláček: druhé patro tvoří poloprůsvitný opar, který svou vrstvou zahaluje dřevěnou severozápadní fasádu s pavlačí. Perforovaný materiál nabízí slupku jemné intimity, ale také příjemný polostín.

Klasický řád jihovýchodní fasády se svou tektonikou vystupuje z obláčku jako z mlhy. Zdobnost této části domu se stává jakýmsi lícem budovy. I rubová strana objektu je však protkána rytmickým principem, tentokrát v podobě sloupů nesoucích venkovní komunikaci pavlačového typu. Členění interiéru s tímto systémem rovněž rezonuje.

Autorská zpráva