Bytové domy Litomyšl

21.04.2010 Bytové domy

Josef Pleskot, Radek Lampa, Filip Tittelbach, Zdeněk Rudolf, Jiří Trčka, Veronika Škardová / AP atelier
Obytný soubor tvoří ucelenou skupinu podle promyšleného záměru.


V roce 1995 vypracovala architektonická kancelář Rudiš-Rudiš urbanistický (regulační) plán nového obytného souboru „U nemocnice“ v Litomyšli.

V roce 1998 byla úspěšně dokončena výstavba 1. etapy objektu A1 podle projektu architektonické kanceláře Rudiš-Rudiš.

Na domy A2, A3 byla v roce 1999 vypsána vyzvaná architektonická soutěž, jejímž vítězem se stal návrh AP ateliéru – Josef Pleskot s Radkem Lampou a Filipem Tittelbachem. Oba domy byly dokončeny podle plánů téže kanceláře v roce 2002.

Bytový dům A4 byl postaven v roce 2001 opět podle projektu architektonické kanceláře Rudiš-Rudiš.

Poslední bytový objekt označený A5 (nebo také C10 – C14) byl vypracován v AP ateliéru pracovní skupinou ve složení Josef Pleskot, Zdeněk Rudolf, Jiří Trčka, Veronika Vašková-Škardová.

Obytný soubor „U nemocnice“ tvoří ucelenou skupinu, která vznikla velmi logickým naplněním představ promyšleného urbanistického záměru. Nikdy nedošlo ke zpronevěře vůči jeho hlavním idejím. Tím, že bytový komplex nebyl realizován naráz v krátkém časovém úseku a jediným tvůrcem, vznikla velmi životaschopná část města s naprosto identifikovatelnými prostory a navíc s dobře realizovaným konceptem zahradnických úprav.

Poslední dům A5 odráží četné zkušenosti z předchozích realizací. Ve svém výrazu je nejskromnější, ale z hlediska kvalit pro bydlení nabízí nejvíce. Každý byt má k dispozici terasu nebo malou zahrádku, komfortní přímo větraný sklep a kryté parkovací stání pro osobní automobil. Velmi lapidární (symetrická) dispozice bytu umožňuje různé způsoby bydlení. Každý byt je vybaven vlastním plynovým kotlíkem s ohřevem teplé vody a rekuperačním zařízením. Veškeré povrchy a materiály v bytech i ve společných domovních prostorech jsou velmi obyčejné a nenáročné na složitou údržbu.

Autorská zpráva
Foto Tomáš Souček

*

*

*

*

*