Bydlení v korunách stromů

18.10.2009 Bytové domy

Martin Chlanda, Vojtěch Sigmund / Ateliér P. Suskeho a M. Tichého
Studentský p
rojekt nabízí alternativu k zastavovacím plánům, které pozemek rozparcelují, oplotí a „obohatí“ o silnice pro automobily.


Pozemek na okraji Prokopského údolí byl v minulosti rozparcelován a sloužil jako zahrádkářská kolonie. Postupem času byly jednotlivé objekty i zahrádky opouštěny, domky chátraly a ovocné stromy se mísily s bující vegetací. Vzniklo tak unikátní prostředí, kde nalezl útočiště nespočet druhů zvířat a rostlin. Cílem tohoto projektu je zachování BIODIVERSITY, která na tomto místě po mnoho let vznikala. Naším záměrem je minimální regulace stávající vegetace stejně jako minimální změny terénního reliéfu.

Navrhovaný soubor staveb se skládá ze sedmi luxusních rezidencí, panoramatické restaurace, wellness centra a garáží překrytých vyhlídkovou terasou.

Parter zůstává přístupný pro všechny návštěvníky Prokopského údolí, stejně tak je možný pohyb všech zvířat a růst vegetace. Soukromý prostor se nachází v úrovni druhého nadzemního podlaží a je tedy vizuelně i fyzicky oddělen od parteru.

Pohyb obyvatel je realizován pomocí panoramatické lanovky na elektrický pohon (tzv. mono-rail). Jedná se vlastně o horizontální výtah, který slouží výhradně místním obyvatelům a jejich hostům. Automobily jsou zanechány na okraji pozemku v krytých garážích, kde se nachází také nástupní stanice lanovky. Lanovka se pohybuje ve výšce 4–5 metrů nad zemí na visuté dráze, která zároveň slouží jako kolektor pro vedení inženýrských sítí navrhovaných objektů.

Objekty jsou samozřejmě také přístupné přímo z parku. Podél visuté dráhy se táhne cesta pro pěší, která je navržená dostatečně široká pro průjezd hasičského vozidla či sanitky. Na konci této cesty (u budovy wellness) se nachází obratiště.

Rozmístění jednotlivých objektů na pozemku a jejich orientace poskytuje atraktivní výhled a zároveň zaručuje zachování soukromí obyvatel. Velkorysé prosklení jihozápadních fasád umožňuje obyvatelům a návštevníkům objektů obdivovat panorama Prokopského údolí a propojuje interiér s exteriérem. Zvenku pak objekty částečně splývají s prostředím, které se odráží ve velkých skleněných plochách. Architektura se tak stává zrcadlem nálad a barev přírody v různých ročních obdobích.

Díky dvouplášťovému prosklení fasády nejsou velké skleněné plochy handicapem, ale stává se z nich prvek, který příznivě ovlivňuje tepelnou pohodu v budově. Podle potřeby se klapky otevírají, nebo uzávírají, a tím řídí množství tepla, které jde do interiéru. V letním období jsou otevřené – proudění vzduchu pomáhá snižovat nepříznivé účinky přehřátí. Naopak v zimě je mezera hermeticky uzavřena a vzduch v dutině pomáhá izolovat stavbu. První zasklení směrem z exteriéru do interiéru je opatřeno reflexivní folií s nastavením maximálního odrazu v rovině horizontu letního slunce.

Autorská zpráva

Projekt byl oceněn titulem Olověný Dušan 2009 v soutěži o nejlepší ateliér a nejlepší projekty vypracované v zimním semestru 2008 na Fakultě architektury ČVUT v Praze.