3. blok přednášek / Mirko Baum

08.04.2019 Aktuality

Přednášky hostujícího profesora Fakulty architektury ČVUT prof. Ing. arch. Mirko Bauma jsou určeny pro širokou veřejnost. Třetí blok přednášek se koná ve dnech 23.–25. dubna vždy od 18.00 v posluchárně 111 na FA ČVUT. Přednášky trvají 90 minut, po každé následuje debata. Témata:  Aditivní konstrukce a prefabrikace / 23. 4. / Splynutí protikladů aneb o užitečných proměnách drátěného kola / 24. 4. / Nekonvenční formy předpjatých táhlových systémů / 25. 4. /Zdroj: FA ČVUT